Search

Драматичен театър Ловеч организира Пленер Дървопластика 2021 на тема ТЕАТЪР

Драматичен театър Ловеч предвижда организация на пленер по дървопластика през септември 2021 г. на тема Театър.

Чрез организационната структура на пленера, проекта цели да даде възможността на специалисти по дърворезба от НХА да наблюдават творческия процес на театралите на сцена и зад кулисите, както ѝ процесът на въздействие на постановките върху публиката и да претворят своите идеи в творчески продукти от дърво, които да отразят и запазят във времето духът на театъра.

Чрез тази симбиоза ще се създадат нови културни продукти, които ще увековечат мига на театралното случване в дървопластики, които ще останат за бъдещите поколения. Ще се обогати творческата атмосфера в театъра, ще се привлече обществеността на гр. Ловеч и ще се мотивират млади хора да се занимават както с театър, така и с дърворезба.

Това е проектопредложение, което ще свърже две сфери на изкуството и ще ги направи достояние за широката общественост. Резбарите ще могат да представят пред публика творческия процес на резбоване и ще обясняват техниките на работа с дървото и превръщането му в произведение на изкуството.

Чрез този открит пленер ще се създаде възможност за популяризиране на изкуството на дърворезбата и мотивирането на млади хора да се занимават с това традиционно българско изкуство, което преживява творческа криза, а носи огромни възможности за развитие и трябва да бъде съхранено. Проектопредложението ще подобри достъпа до качествени културни продукти в страната. Ще се постигне децентрализация в дърворезбата, която ще бъде представена извън традиционните резбарски центрове в страната и ще се постави началото на изграждането на един нов такъв – гр. Ловеч. Ще се разнообрази културния календар в гр. Ловеч и ще се разшири аудиторията както на театъра, така и на дърворезбата, чрез включване на хора от всички възрасти в наблюдението на творческия процес на материализация на идеите в тези две изкуства.


Участници в пленера:

доц.Роберт Цанев – преподавател катедра „Резба“,НХА и настоящ заместник ректор на НХА

Антон Георгиев – докторант в катедра „Резба“,НХА

Изабела Манолова – възпитаник на катедра „Резба“,НХА и организатор на пленера

Ивана Топалова, Цветина Генева, Десислава Латинова – студенти в катедра „Резба“, НХА


Пленера ще се реализира през месец септември 2021г. на територията на град Ловеч със специалното съдействие на мебелна фирма WELGA.24 views0 comments