Search

Драматичен театър-Ловеч вече е с изградена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания

Днес в Драматичен театър-Ловеч официално приключи изпълнението на проекта за изграждане на достъпна архитектурна среда и ремонт на зрителските санитарни помещения, като обектът бе инспектиран и работата бе приета без забележки от регионални представители на Агенцията за хората с увреждания.

Проектът „Осигуряване на достъпна среда и обособяване на санитарен възел за нуждите на хора с намалена подвижност в сградата на Драматичен театър Ловеч“ бе финансиран безвъзмездно от Агенцията за хора с увреждания и е на стойност 44 697 лв. с ДДС.

Два са основните компоненти, които бяха изпълнени – бе извършен текущ ремонт на санитарни помещения, стълбището и коридорът, водещи към тях, както и бе обособен санитарен възел за хора с намалена подвижност.

Вторият компонент бе доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано повдигателно съоръжение модел Extrema Slim, произведено в Италия от лицензирана фирма.

Драматичен театър-Ловеч изказва своята благодарност към Агенцията за хората с увреждания за постигане на целта за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания, в т.ч. на хора със специфични потребности при пространственото си придвижване, като така бяха създадени подходящи и ефективни условия за активното им социално включване в културния живот на града.
107 views0 comments