МИСИЯ И ЦЕЛИ

Драматичен театър Ловеч има творческа, социална и просветителска мисия.

Аспекти на Мисията:

  • Творческа: създава, поддържа и развива любовта към театралното

изкуство. Дава на човека свобода от ежедневието, от

стереотипното възприемане на света.

  • Социална: Драматичен театър Ловеч е театър, който носи

отговорност спрямо изграждането и развитието на театралната култура

пред всички граждани на Ловеч и страната, пред институциите,

финансиращи театъра.

  • Просветителска: възпитава вкус към театър и литература:

„Ако театърът угажда на зрителя – той хвърля онзи бумеранг, който

задължително ще се върне и ще го удари в най-уязвимото място –

нивото на неговото творчество” Г.А.Товстоногов

theater   live performance   art